Patrick Chan 2012 - 2013 Judges Scores

ISU GP Skate Canada International 2012

SP


FS


ISU GP Rostelecom Cup 2012

SP


FS


ISU Grand Prix Final 2012

SP


FS


Canadian Figure Skating Championships 2013

SP


FS


ISU World Figure Skating Championships 2013

SP


FS


ISU World Team Trophy 2013

SP


FS