ISU World Team Trophy 2013 FS


Quadruple Toe Loop Jump

4T J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
10.30 -1.57 -2 -2 -1 -2 -1 -1 0 -2 -2
Triple Flip - Double Toe Loop - Double Loop Combinations

3F+2T J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
6.60 0.90 2 2 1 1 1 1 1 2 1
Triple Axel Jump

3A J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
8.50 1.29 1 2 1 1 2 1 1 1 2


Triple Axel - Double Toe Loop Combinations

3A+2T<< J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
x 9.79 -2.00 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2


Triple Lutz - Triple Toe Loop - Double Loop Combinations

3Lz+3T J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
x 11.11 0.70 1 1 1 1 0 1 1 1 1