Triple Flip / 3F

XXII Olympic Winter Games 2014

SPJ1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
5.30 +1.10 1 2 2 1 2 0 1 2 2

Take Off Magnified Images(1000 x 5040)FSJ1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
5.30 +1.20 2 1 3 1 2 2 1 2 2Adelina Sotnikova & Yu-na Kim Take Off Side by Side (560 x 5035)


Adelina Sotnikova & Yu-na Kim Landing Side by Side (560 x 4720)Back