Daisuke Takahashi - Quadruple Toe Loop Jump

ISU GP Hilton HHonors Skate America 2013 SP
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
4T< 7.20 -3.00 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3


Triple Axel Jump


J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
3A x 9.35 -1.00 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Triple Lutz - Double Toe Loop Combinations


J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
3Lz-2Tx 8.03 -1.10 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -2
Triple Lutz Take Off (560 x 2510)Back