Daisuke Takahashi - Jumps

ISU GP Hilton HHonors Skate America 2013 FS
Quadruple Toe Loop Jump


J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
4T 10.30 -2.00 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2


Triple Lutz


J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
3Lz 6.00 1.10 2 0 1 1 1 2 2 2 2
Triple Axel


J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
3A 8.50 -0.57 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1


Triple Axel + Double Toe Loop Combinations


J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
3A+2T x 10.78 -1.00 -2 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -2
Triple Lutz - Triple Toe Loop Combinations


J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
3Lz-3T x 11.11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 -1


Back