Daisuke Takahashi - Jumps

ISU GP Cup of China 2012 FS
Quadruple Toe Loop Jump


J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
4T<< 4.10 -2.00 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -2 -3


Quadruple Toe Loop - Single Toe Loop Combinations


J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
4T<-1T 7.60 -2.43 -3 -3 -2 -3 -2 -1 -2 -2 -3


Triple Axel


J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
3A 8.50 1.71 2 2 1 2 2 1 3 1 2
Triple Lutz - Double Toe Loop Combinations


J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
3Lz-2T x 8.03 -0.20 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0
Triple Axel + Sequence


J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
3A+SEQ x 7.48 -2.00 -2 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -2

Back